LŪKA uzņem saimē AS “Olaines ūdens un siltums”

18. Septembris, 2023

AS “Olaines un ūdens siltums” (turpmāk – OUS) ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmums, kas Olainē rūpējas ne tikai par ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu darbību, bet arī siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu un vides labiekārtošanu. Gadu gaitā OUS darbība atsevišķās nozarēs izvērsta arī Olaines novada teritorijā.

OUS ir uzņēmums ar ievērojamu profesionālo pieredzi, kas uzkrāta jau kopš 1994. gada, kad Olaines pilsētas tautas deputātu padome pieņem lēmumu par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Olaines ūdensapgāde un kanalizācija” dibināšanu. Sākotnēji uzņēmums nodarbojas tikai ar maģistrālo inženiertīklu uzturēšanu un remontu, taču gadu gaitā izdevies ievērojami paplašināt savu darbību. 1996. gadā uzņēmums uzsāk siltumenerģijas ražošanu un piegādi Olaines pilsētā. 2001. gadā uzņēmums pārņem namu apsaimniekošanas funkcijas. 2007. gadā – sāk apsaimniekot sadzīves atkritumus. 2009. gadā pēc uzņēmuma reorganizācijas uzsākta arī pašvaldības teritoriju uzturēšana un apkopšana, 2011. gadā pilnā apmērā pārņem Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas funkcijas.

Tā, piedzīvojot trīs nosaukumu maiņas, ir izveidojies stabils, profesionāls un efektīvs sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmums AS “Olaines ūdens un siltums”, kas Olainē realizē attīstības projektus siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas un namu apsaimniekošanas nozarēs. Olaines novada teritorijas ietvaros – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē.

2023. gada 19. jūnija LŪKA valde vienbalsīgi apstiprina OUS uzņemšanu kā biedrības biedru un no sirds lepojas, ka LŪKA saimi ir papildinājis tik liels un nozīmīgs ūdenssaimniecības nozares uzņēmums Latvijā!

OUS ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ietvaros nodrošina ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā, ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī notekūdeņu attīrīšanu un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē.

Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti, izmantojot sabiedrības īpašumā esošos ūdensapgādes tīklus, pašvaldības īpašumā esošo ūdens sagatavošanas staciju, kanalizācijas tīklus, notekūdeņu sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Uzzini vairāk par OUS šeit!