Noslēgusies iniciatīvas “Ū vitamīns” ietvaros rīkotā kampaņa par ūdens resursu atbildīgu izmantošanu

30. Jūnijs, 2021

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratoriju un “Innocent Cafe” īstenojusi iniciatīvas Ū-vitamīns ietvaros rīkoto kampaņu par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu visā Latvijā.

Laikā no 2021.gada 19.aprīļa līdz 28.maijam par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu aizvadīti 24 tiešsaistes semināri 15 dažādās skolās Cēsīs, Rēzeknē un Jūrmalā, kopumā sasniedzot 1171 skolēnu lielu auditoriju. Veiklākie un attapīgākie skolēni saņēmuši projekta ietvaros sarūpētās “Ū vitamīns” ūdens pudeles, lai sekmētu videi draudzīgu dzīvesveidu.

Novadīti 3 tiešsaistes semināri RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas, Daugavpils būvniecības tehnikuma un Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma 128 audzēkņiem, kuros stāstīts ne tikai par atbildīgu ūdens resursu izmantošanu, bet arī par karjeras iespējām ūdensapgādes un kanalizācijas sektorā, potenciālajām darba un prakses vietām, kā arī iespējamajiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem.

Lai sekmētu kopīgu un inovatīvu dzeramā ūdens pieejamības risinājumu integrēšanu augstākās izglītības iestādēs, aizvadītas 5 tiešsaistes semināru diskusijas ar vismaz 48 pašpārvalžu/parlamentu pārstāvjiem no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Kampaņas “Ū vitamīns” ietvaros izveidoti vairāki video materiāli, kas ikvienam pieejami Ū vitamīna youtube.com kanālā (saite zemāk) un nosūtīti visām projektā iesaistītajām izglītības iestādēm lietošanai mācību ietvaros. Ū vitamīna youtube.com kanālā iespējams noskatīties 1 minūti garu video par ūdens apriti pilsētā, 1 minūti garu video par atbildīgu un pareizu ūdens resursu lietošanu un apsaimniekošanu, kā arī 40 minūšu video mācību materiālu par ūdens lietošanas paradumiem, atbildīgu ūdens resursu lietošanu un ar to saistīto atkritumu daudzuma samazināšanu.

Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju un sekmētu atbildīgu ūdens resursu izmantošanu un Ū vitamīna iniciatīvas atpazīstamību kopumā, Ū vitamīna sociālo tīklu www.instagram.com un www.facebook.com kontos organizēti 2 konkursi, kas kopumā sasnieguši vairāk nekā 25000 lielu auditoriju galvenokārt vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Iniciatīvas “Ū vitamīns” mērķis ir ūdens par brīvu jebkurā sabiedriskā vietā Latvijā, tādējādi sekmējot atbildīgu ūdens resursu izmantošanu, optimizējot finanšu resursus un saudzējot dabu.

 

Uzziņai: Valsts reģionālās attīstības aģentūra un biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” 2020.gada 21.oktobrī noslēdza līgumu par projekta “Ū-vitamīns”, Nr. 1-08/86/2020, finansēšanas un izpildes kārtību, kura ietvaros atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktajam jāīsteno projekts “Ū-vitamīns”. Projekta mērķis ir atspoguļot ūdens sektora nozīmību sabiedrības ikdienas dzīvē, uzsvērt Latvijas dabas resursu un ūdens bagātību, motivēt sabiedrību atbildīgi un saudzīgi izmantot pieejamos ūdens resursus, rosināt jauniešus iesaistīties ūdens sektora attīstībā un nodrošināt tā ilgtspējīgu izaugsmi. Projekta kopējās izmaksas ir 11392.70 eur, no kuriem 10 253.00 eur ir valsts budžeta mērķfinansējums budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” ietvaros.