Par atklātu projektu atlasi ES fondu atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai

5. Novembris, 2021

Vienas no būtiskākajām izmaksu pozīcijām, kas saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ir saistītas ar energoresursu patēriņu. Līdz ar to, lai veicinātu energoefektivitātes pasākumu ieviešanu ūdenssaimniecībās, ir izsludināta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” piektā atlases kārta – “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”, kam pieejamais kopējais  finansējums ir 44 033 600 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – vismaz 37 428 560 euro un nacionālais finansējums – vismaz 6 605 040 euro.

Plašāka informācija ir pieejama šeit: https://atlase.cfla.gov.lv/lv/4-2-2-k-5  un https://www.cfla.gov.lv/lv/notikums/seminars-par-es-fondu-atbalstu-energoefektivitates-pasakumiem-pasvaldibam?date=0 .