Pasākumā “Pielaiko ūdeni” jaunieši komandās veic eksperimentus ūdenssaimniecības jomā

10. Novembris, 2023
2023. gada 10. novembrī, sekmīgi realizējot sadarbību starp SIA “Jūrmalas ūdens” un Jaunatnes iniciatīvas centru, Jūrmalā Kauguru jauniešu mājā norisinājās pasākums “Pielaiko ūdeni”. Tā vadmotīvs ir attīrītu notekūdeņu atkārtota izmantošana.
“Pielaiko ūdeni” laikā jaunieši komandās veica praktiskus eksperimentus gan montējot cauruļvadu posmus, gan izstrādājot ūdensapgādes digitālo modeli, gan veidojot dzeramā ūdens attīrīšanas filtru un veicot duļķainības mērījumus. Paralēli noritēja erudīcijas spēles, kurās jaunieši ieguva ieskatu dažādos jautājumos par ūdeni un tā sagatavošanu, notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, kā arī atkārtotu tā izmantošanu.
   
Vienlaikus jauniešiem tika piedāvāts testēt ūdeni pēc garšas – nosakot, kurā no sešiem dažādiem ūdens paraugiem ir SIA “Jūrmala ūdens” sagatavotais un centralizētajā tīklā padotais dzeramais ūdens. Pārējie pieci paraugi bija dažādi “pudeļūdeņi”, kas pieejami veikalos. Eksperiments apliecināja, ka centralizēti pieejamais ūdens pēc garšas neatšķiras no “pudeļūdeņiem”, tomēr, salīdzinot pēc cenas, vienas pudeles izmaksas nereti ir līdzvērtīgas vienam kubikmetram SIA “Jūrmalas ūdens” nodrošinātajam ūdenim.
Pēc radošā un praktiskā darba tika ēsta pica un bērni, daloties iespaidos, atzina, ka pasākums ne tikai patika, bet bija arī ļoti izzinošs.
Kā pauda SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvji, pasākuma doma bija ne tikai izstāstīt par uzņēmumu un ERAF projektu ReNutriWater par ūdens atkārotas izmantošanas iespējām un aprites ekonomiku, bet atgādināt jauniešiem par plašo SIA “Jūrmalas ūdens” specialitāšu jomu, kurā jauniešu iesaiste nākotnē būtu ļoti noderīga. Ūdenssaimniecības nozarē nepieciešami ne tikai santehniķi vai ūdens tehnologi. SIA “Jūrmalas ūdens” savu talantu un zināšanas var izpaust – gan literātiem, kas spēj uzrakstīt labus tekstus, gan IT speciālisti, kas nodarbojas ar programmēšanu vai citām augstām tehnoloģijām, gan juristi un inženieri, gan profesionāli vadītāji un ekonomisti. Katra šī profesija dot savu pienesumu, lai Jūrmalā iedzīvotāji saņemtu pilnvērtīgu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu.
SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvji pēc pasākuma izsaka pateicību Jauniešu iniciatīvu centram un Kauguru jauniešu mājai par viesmīlību un plāno nākamos pasākumus jau drīzumā.
Informācijas avots: SIA “Jūrmalas ūdens”