Projektam Pilot PoVE Water pilnveidota vizuālā identitāte

21. Jūlijs, 2023

Lai veiksmīgāk sasniegtu projekta “Pilot Platform of Vocation Exellene Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0) mērķauditoriju un izveidotu pēc iespējas kvalitatīvāku platformu ūdensapgādes sektora un citu nozaru profesionāļu, mācībspēku un studentu informācijas ieguvei un apmaiņai, 2023. gada vasarā projektam mainīta vizuālā identitāte.

Ūdens ir dzīvības pamats gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan augiem un visai dzīvajai radībai kopumā. Ūdens ir neaizstājam resurss tautsaimniecībā un visai saimnieciskajai darbībai kopumā. Ūdens ir pamatu pamats arī klimata veidošanā. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu ūdenssaimniecības nozarē.

Projekta pamats ir ūdenssaimniecības nozares profesionāļu kompetences un prasmes, kuras plānots projekta ietvaros pārvērst profesionālās izcilības pieejā, veidojot vienotu pārrobežu informācijas ieguves un apmaiņas platformu saistībā ar ūdenssaimniecības nozari un tās topošajiem un esošajiem profesionāļiem.

Kāpēc tas ir svarīgi? Noskaties!

 

Uzzini vairāk par projektu: