Saules elektrostaciju izbūve SIA “Liepājas ūdens” objektos tuvojas noslēgumam

20. Jūlijs, 2023

Projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā” realizācijai, ar uzņēmējiem tika noslēgti trīs līgumi. Divas saules elektrostacijas uzsāks darbu Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 – viena ar kopējo jaudu 105 kilovati, otra ar to kopējo jaudu 115 kilovati, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 ar kopējo jaudu 77 kilovati un viena Alsungas ielā 30 ar jaudu 53 kilovati.

Saules elektrostacijas Ventas ielā un viena notekūdeņu attīrīšanas iekārtās jau no pavasara strādā ar pilnu jaudu un ražo elektrību SIA “Liepājas ūdens” ražošanas procesu nodrošināšanai. Piemēram, jūnijā stacija Ventas ielā saražoja 12 724 kilovatus, bet notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 18 075 kilovatus elektroenerģijas, kas ļauj uzņēmuma samazināt izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu no centralizētās elektroapgādes sistēmas. Saules elektrostaciju saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētā.

Divās saules elektrostacijās darbi vēl turpinās un tie ir saistīti ar stacijas pārbaudēm un to nodošanu AS “Sadales tīkli”. Projekts “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 jāpabeidz līdz 2023. gada 31.decembrim un tas nozīmē, ka arī šo divu saules elektrostaciju darbība jāuzsāk līdz gada beigām. Līguma izpildītāji strādā profesionāli un kvalitatīvi, tādēļ SIA “Liepājas ūdens” nav šaubu, ka stacijas strādās atbilstoši prasībām un sniegs būtisku ieguvumus  uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā.

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Liepājas ūdens”

Projektu līdzfinansē
REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai