Seminārs Igaunijā, Jervamaa Profesionālās izglītības centrā

18. Augusts, 2022

Turpinās projekta Erasmus+ KA210-VET – Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības un apmācības programmas projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides jomā” (Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720) realizēšana. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Igaunijas Ūdensapgādes uzņēmumu asociāciju (Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL))

17. augustā profesionāļi no organizācijām un ūdens nozares, kā arī izglītības eksperti no Latvijas un Igaunijas pulcējās otrajā projekta seminārā, kas notika Jervamaa Profesionālās izglītības centrā (Järvamaa Kutsehariduskeskus). Semināra laikā speciālisti dalījās ar pieredzi profesionālās izglītības attīstībā un īstenošanā, lai veiksmīgi izstrādātu un ieviestu jauno mācību programmu, kurā tiktu apmācīti vides aizsardzības speciālisti, ūdens un notekūdeņu iekārtu operatori.

Projekta galvenais mērķis ir nepieciešamība novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē. Lai virzītos uz mērķa izpildi, ir nepieciešams attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kompetenci vides ilgtspējas jomā, organizējot un vadot pieredzes apmaiņas seminārus un apmācības, kā arī veicināt pedagogu interesi un  nodrošināt izglītības iestāžu pedagogu kompetenci. Par projekta prioritāti ir izvirzīta uz nākotni orientēta un darba tirgū pieprasīta mācību programma – vides iekārtu tehniķis.

“Igaunijā šobrīd profesionālās izglītības iestādēs tiek sagatavots ļoti neliels skaits jauno ūdenssaimniecību speciālistu, savukārt Latvijā tādas izglītības programmas, kas sagatavotu ūdens attīrīšanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatorus, vispār nepastāv.

Turklāt vidējais ūdenssaimniecības nozarē nodarbināto vecums ir krietni lielāks par 50 gadiem, līdz ar to tuvākajā desmitgadē, strauji tuvojoties speciālistu pensionēšanās vecumam, ir apdraudēta attiecīgo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība, kas var radīt būtiskus traucējumus veselības aprūpei un vides aizsardzībai” uzsvēra LUKA izpilddirektors Sandis Dejus.

Akūts mācībspēku un profesionālu jauno speciālistu trūkums ūdenssaimniecības nozarē būtiski ietekmēs sabiedrībai kritiski svarīgo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi daudzās pašvaldībās tuvākajā nākotnē var saskarties ar būtiskiem vides aizsardzības un sabiedriskās drošības riskiem.

 

Vairāk par projektu: https://www.lwwwwa.lv/projekti/

Projekts:

Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai” Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”
Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720