SIA “Dobeles ūdens” piedāvā skolēnu ekskursijas ūdenssaimniecībā

4. Septembris, 2023

SIA “Dobeles ūdens” sākot ar 2023.gada septembri skolēniem piedāvā klātienē iepazīt dzeramā ūdens ceļu no tā ieguves vietas līdz patērētāja mājoklim, kā arī izsekot līdzi notekūdeņu attīrīšanas procesam. Ekskursija sniedz izglītojošu informāciju par dzeramā ūdens ieguvi Dobeles pilsētā un novadā. Tāpat arī iespējams pašu acīm redzēt, kā cilvēku un ražošanas uzņēmumu piesārņotie notekūdeņi tiek atkal attīrīti un ievadīti Bērzes upē. Ekskursijas laikā būs arī praktiskais darbs, kur paši jaunieši varēs iepazīt ūdens attīrīšanas procesu.

Ekskursijas programma:

  1. Prezentācija par uzņēmuma pamatdarbību, kas norisināsies SIA “Dobeles ūdens” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē;
  2. Ūdens ieguves un atdzelžošanas process Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni”;
  3. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbība un notekūdeņu attīrīšanas process Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri”.
  4. Šķibes ciema ūdens attīrīšanas iekārtas, lai iepazīstinātu ar Dobeles novada ciema ūdens ieguvi.
  5. Krimūnu ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Izglītības iestādei ir jānodrošina transports, pati ekskursija ir bez maksas.

Ekskursijas skolēnu grupām ūdenssaimniecības uzņēmuma nozīmīgākajos objektos notiek pēc pieprasījuma, laipni aicināti!

Vairāk informācijas: Marta, tel. 29767685, marta.silvonika@dobele.lv