SIA “Jūrmalas ūdens” īsteno energoefektivitātes projektus

9. Oktobris, 2023

2022. gada otrā puse ar neplānotu energokrīzi visā reģionā un tam sekojošiem būtiskiem energoresursu cenu kāpumiem daudzus vedināja domāt par enerģētisko neatkarību un dažādām iespējām samazināt cenu svārstības un pieaugumu pārskatāmā nākotnē. Piesaistot pieejamo struktūrfondu līdzfinansējumu, SIA “Jūrmalas ūdens” realizē divus energopārvaldības projektus.. Lielākais projekts plānots Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kur pēcattīrīšanas ūdens baseinos uzstāda saules enerģijas staciju. Otrā projektā tiek veikti siltināšanas darbi uzņēmuma garāžu kompleksā Kauguros, kā rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Saules enerģijas stacija Slokas NAI

Saskaņā ar noslēgto piegādes līgumu Slokā, Mežmalas ielā 41 tiek veidota saules enerģijas stacija ar plānoto jaudu 2.1 MW. Būtisks izaicinājums ir ne tikai plānotā jauda, bet arī fakts, ka stacijas izveide plānota uz ūdens virsmas, tādējādi efektīvi izmantojot pieejamo teritoriju un tās radītās iespējas. Šobrīd jau ir uzstādīta gan peldošo pontonu sistēma, gan veikta to enkurošana, kā arī uz pontoniem uzmontēti visi plānotie saules paneļi. Darbs bija apjomīgs, jo objektā kopumā vienlaikus saules enerģiju ražos 3820 paneļi. Paneļu atrašanās uz ūdens ir optimāls risinājums, jo ūdens dabiskais dzesēšanas efekts palīdz stacijai uzturēt stabilu nepieciešamo temperatūru. Vēl augstāku stacijas veiktspēju nodrošina divpusējie paneļi, kas nodrošina ne tikai tiešo saules enerģijas uztveršanu, bet vienlaikus absorbē arī gaismas atspīdumu no ūdens virsmas. Tāpat būtisks ir faktors, ka izveidotā saules enerģijas stacija aizsargās ūdens baseinus no pastiprinātas aizaugšanas. Atlikušie darbi objektā saistās ar transformatoru uzstādīšanu un stacijas testēšanu, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu darbību. Stacijas darbība vērsta ilgtermiņā, līdz ar to daudziem risinājumiem bija jāpievērš pastiprināta uzmanība, primāri saules stacijas izvietojuma dēļ.

Iegūtā enerģija plānota tikai pašpatēriņam, līdz ar to gada griezumā visa iegūtā enerģija tiks patērēta tikai SIA “Jūrmalas ūdens” objektu darbības nodrošināšanai (tai skaitā notekūdeņu dūņu apstrādei, tādējādi veicinot atkritumu samazināšanu un līdzekļu racionālu izmantošanu).

Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā divi miljoni euro, no kuriem EUR 1 700 000.00 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir plānots līdzfinansēt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Projekta īstenošanu uzrauga Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Plānots, ka stacijas pilnvērtīgu darbību uzsāks jau 2023. gada beigās.

Garāžu kompleksa siltināšana Kauguros

Salīdzinot ar saules staciju, garāžu kompleksa siltināšana ir ievērojami mazāka apjoma projekts, tomēr tā īstenošana ir nozīmīga ilgtermiņā. Arī šī projekta realizācija ļaus samazināt energoresursu, t.sk. eletroenerģijas, patēriņu. Būvdarbu līguma realizācijas rezultātā ir jāsamazina primārās enerģijas patēriņš par 26 592,8 kWh/g, bet siltumnīcefekta gāzu emisiju par 5,4 CO2 ekvivalenta tonnām gadā.

Būvdarbu līgums ar izpildītāju noslēgts 2023. gada augustā un līdz gada beigām plānots objektu pabeigt. Līdzīgi kā iepriekš norādītajā, projekta īstenošanu uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un projekta kopējās izmaksas ir EUR 123 055.00, kuras 85% apmērā plānots līdzfinansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Avots: SIA “Jūrmalas ūdens”