SIA “Jūrmalas ūdens” piedalās pilotprojektu vietas apskatē Dānijā

31. Oktobris, 2023

SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības pārstāvji 25. – 27. oktobrī apmeklēja Dāniju, lai piedalītos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “NURSECOAST-II” pilotprojektu vietas apskatē dažādās Dānijas pilsētās. Projekta mērķis ir pētniecības nolūkos rast alternatīvus risinājumu notekūdeņu attīrīšanai un iespējamai atkārtotai izmantošanai Baltijas jūras piekrastes teritorijās, vietās, kur cilvēku ekvivalents ir mazāks par 2 000, bet vienlaikus pastāv izteikta tūrisma sezonalitāte. Projekts apvieno 17 projekta partnerus no 8 dažādām valstīm (Polija, Somija, Zviedrija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Vācija un Dānija), kā arī daudzus asociētos partnerus. Projekts plānots 3 gadu periodā (2023. – 2025.) un tā laikā tiks veikti gan 6 pilotprojekti dažādās valstīs, tai skaitā, Latvijā.

Pilotprojektu risinājumi projektā kopumā ietver trīs risinājumu padziļinātu izpēti – apūdeņošanas lauku izbūvi, nanoburbuļu tehnoloģijas priekšrocību noteikšanu un notekūdeņu atkārtotas izmantošanas iespējas praktisku ieviešanu, kā arī ir tādi pilotprojekti, kas apvieno divus vai visus trīs risinājumus vienā objektā.

Dānijas vizītes laikā tika apskatīti divi pilotprojektu risinājumi. Langelandē apskatāmais pilotprojekts dabas parkā “Skovsgaard” nodrošina notekūdeņu attīrīšanu, izmantojot būvdarbus un tehnoloģijas apvienojumā ar plaši pazīstamiem dabā pieejamiem augiem. Savukārt attīrītie notekūdeņi tālāk tiek novadīti netālu esošajā augļu dārzā, kur vienlaikus pieejama izaudzētā ābolu raža. Attīrīšanas procesa darbība uzsākta 2023. gada otrajā pusē un pilnvērtīgs sistēmas risinājuma izvērtējums būs pieejams nākamā gada laikā. Kā otrs pilotprojekts tika apskatīts nanoburbuļu tehnoloģijas eksperimentāls risinājums pašvaldības mēroga notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Nestvedā. Viena no šīs tehnoloģijas priekšrocībām ir pilnībā ekoloģisks risinājums notekūdeņu attīrīšanas procesa laikā.

SIA “Jūrmalas ūdens” iesaiste projektā paredz sadarbībā ar Zviedrijas un Igaunijas partneriem īstenot pētnieciskā darba daļu. Dānijas vizītes laikā Jūrmalas ūdens prezentēja gan līdz šim pabeigto, gan plānotos izaicinājumus nākamo gadu laikā.

Līdz šim projektā ir uzsākta izpēte Ziemeļkurzemes reģionā, veicot paraugu ņemšanu un analizējot piesārņojuma līmeni četrpadsmit ūdenstilpnēs tiešā Baltijas jūras piekrastes tuvumā, gan pirms, gan tūrisma sezonas laikā, kā arī līdz gada beigām plānots to turpināt, nosakot piesārņojuma līmeni arī pēc aktīvās tūrisma sezonas beigām. Vienlaikus ar to ir izstrādāta aptaujas anketa, un ikviens, kurš apmeklē vides objektus, ir aicināts veltīt tikai dažas minūtes, lai atbildētu uz 10 jautājumiem, tādējādi sniedzot nelielu atbalstu tam, lai Latvija kā patīkama tūrisma mērķis var kalpot ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Aptaujas anketa pieejama https://arcg.is/1SuD090  un paldies ikvienam, kurš jūtas atbildīgs!

SIA “Jūrmalas ūdens” šis jau ir 4. projekts, kas tiek īstenots INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā, jo iepriekš Jūrmalā noritēja:

  • PURE projekts (2010.-2012) slāpekļa un fosfora samazināšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izlaidē, lai tādējādi mazinātu eitrofikācijas procesus Baltijas jūrā,
  • IWAMA projekts (2015. – 2019.) kas veicināja interaktīvu ūdenssaimniecības uzņēmuma pārvaldību
  • NOAH projekts (2018. – 2022.), kura laikā tika analizēti plūdu riski, kā ari veikti pasākumi Baltijas jūras aizsardzībai no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā.

Plašāka informācija par NURSECOAST-II projektu pieejama NURSECOAST-II – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)