SIA “Jūrmalas ūdens” uzsācis projekta “ReNutriWater” īstenošanu

14. Marts, 2023

SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības pārstāvji 8. un 9. martā apmeklēja Varšavu, lai piedalītos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “ReNutriWater” uzsākšanas sanāksmē. Projekta mērķis ir atbilstoši attīrītu notekūdeņu atkārtota izmantošana dabā, tādējādi ilgtspējīgi un lietderīgi izmantojot pieejamos ūdens resursus.

Projekts apvieno 14 projekta partnerus no 5 dažādām valstīm (Polija, Somija, Lietuva, Latvija, un Dānija), kā arī 22 asociētos partnerus no 8 valstīm (minētās partnervalstis un Igaunija, Beļģija un Zviedrija), tai skaitā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācija. Projekts plānots 3 gadu periodā (2023. – 2025.) un tā laikā tiks veikti gan pilotprojekti dažādās valstīs, gan plaši pētījumi, kuru rezultātu pārnese būs noderīga gan projektā iesaistītājiem, gan plašākām mērķauditorijām. Latviju projektā pārstāv SIA “Jūrmalas ūdens”, SIA “VNK serviss” un Latvijas Universitāte, kā arī asociētie partneri Jūrmalas pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība un Latvijas Vides, ģeoloģijas, meteoroloģijas centrs.

SIA “Jūrmalas ūdens” iesaiste projektā paredz veikt divpakāpju darbības:

  • Projekta sākumperiodā tiks veikta virkne dažādu paraugu testēšana laboratorijas apstākļos, lai noskaidrotu iespējamos riskus un izaicinājumus, izmantojot atbilstoši attīrītos notekūdeņus;
  • Savukārt projekta īstenošanas vidusdaļā plānota atkārtoti izmantojamā ūdens pielietošana pilsētas apstādījumu zonās, lai tādējādi veicinātu ūdens resursa lietderīgu izmantošanu, kā arī veicinātu zaļo risinājumu ieviešanu pilsētvidē.

Šobrīd notekūdeņi pēc to atbilstošas attīrīšanas uzreiz tiek novadīti atpakaļ vidē, Jūrmalas gadījumā, tie caur Lielupi nonāk Baltijas jūrā. Tomēr to attīrīšanas pakāpe ir pietiekama, lai ūdeni pēc pilnvērtīga attīrīšanas procesa varētu atkārtoti izmantot. Tādējādi projekta laikā veiktie pētījumi dos iespēju pirms notekūdeņu izlaides atpakaļ dabā, tos izmantot atkārtoti, līdz ar to samazinot nepieciešamo dzeramā ūdens ieguvi, kā arī resursus ūdens sagatavošanai un citiem procesiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši attīrītajos notekūdeņos esošās barības vielas var kalpot kā šobrīd nepietiekami novērtēts resurss, kura atbilstoša izmantošana var nākotnē aizstāt daļu no ķīmisko vielu izmantošanas, kas tiek lietota augu augšanas veicināšanai.

Projekta uzsākšanas sanāksme, pateicoties Polijas projekta partneriem, noritēja Varšavas ūdenssaimniecības uzņēmuma telpās, kur vēsturiskā apbūve un iekārtu moderna pielāgošana sastopas vienuviet.

SIA “Jūrmalas ūdens” šis jau ir 4. projekts, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā, jo iepriekš Jūrmalā noritēja PURE projekts (2010.-2012) slāpekļa un fosfora samazināšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izlaidē, lai tādējādi mazinātu eitrofikācijas procesus Baltijas jūrā, IWAMA projekts (2015. – 2019.) kas veicināja interaktīvu ūdenssaimniecības uzņēmuma pārvaldību un NOAH projekts (2018. – 2022.), kura laikā tika analizēti plūdu riski, kā ari veikti pasākumi Baltijas jūras aizsardzībai no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā.

Sīkāka informācija par projektu pieejama https://interreg-baltic.eu/project/renutriwater/