SIA “SALTAVOTS” nomaina maisītāju un uzstāda saules paneļu elektrostaciju

27. Oktobris, 2023

SIA “SALTAVOTS” 2023. gada   27. oktobrī  ir pabeidzis projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/01029, īstenošanu.

Projekta mērķis bija samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos par energoapgādi Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā.

Projekta darbības tika veiktas Siguldas pilsētas centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Galvenās veiktās darbības:

  • tehnoloģiskās iekārtas- maisītāja, maiņa denitrifikācijas rezervuārā, 
  • saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana. 

Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanai  tika veikta būvprojekta izstrāde un būvdarbu posmā būvuzraudzība, autoruzraudzība.

Projekta darbību rezultātā no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda- 0,06 MW, siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 7,612 CO2 ekvivalenta tonnas.

Projekta īstenošanas ilgums bija 18 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 158 400,30 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas 128 430,00 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums 109 165,50 EUR.