SIA “Valmieras ūdens” sadarbībā ar dienestiem īsteno mācības notekūdeņu radītā piesārņojuma novēršanai

29. Septembris, 2023

2023. gada 14. septembrī SIA “Valmieras ūdens” uzņēmumā notika mācības – diskusija ar Valsts Vides dienesta (VVD), Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Valmieras novada pašvaldības pārstāvjiem, pārrunājot notekūdeņu novadīšanas sistēmas drošības aspektus un modelējot situācijas, kas varētu radīt piesārņojuma riskus apkārtējai videi.

Tikšanās laikā iesaistīto institūciju speciālisti iepazīstināja ar sava ikdienas darbā izmantotajām sistēmām un algoritmiem krīzes situāciju risināšanā. Tāpat arī mācību procesā tika caurlūkota situācija, kad centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas bojājuma dēļ notikusi notekūdeņu ieplūšana Gaujas upē. Soli pa solim tika pārrunātas iespējamās secīgās rīcības un iesaistīto dienestu darbības un iespējamā atrisinājuma scenāriji, lai ne tikai atjaunotu centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas darbību, bet arī novērstu Gaujas upē ieplūdušo notekūdeņu radīto vides piesārņojumu.

SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds:

“Šādu diskusiju vērtīgākais ieguvums ir teorētiskās zināšanas un sistēmas izstrāde pēc būtības, lai krīzes situācijas apstākļos iesaistītās institūcijas operatīvi, saskaņoti un kvalitatīvi paveiktu savu darbu un novērstu iespējamos apdraudējumus videi un sabiedrībai. Šoreiz modelējām iespējamību, kad sadzīves kanalizācijas noplūde notikusi no cauruļvadiem zem Gaujas upes, un pārliecinājāmies, ka sadarbojoties spējam reaģēt ātri un efektīvi, novēršot iespējamā piesārņojuma draudus. Taču skaidrs, ka dzīves situācijas var būt visdažādākās, tāpēc jo būtiskāk veicināt atbildīgo dienestu un institūciju komunikāciju un mijiedarbību, jo tieši spēja strādāt vienotā sazobē krīzes situācijā būs izšķiroša.”

Pēc mācībām pieaicinātie eksperti tika iepazīstināti ar “Valmieras ūdens” bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbu, kā arī klātienē demonstrētas uzraudzības sistēmas, ar kuru palīdzību diendienā tiek uzraudzīta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu sekmīga darbība pilsētā.

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras galvenie pamatdarbības veidi ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana Valmieras novada Valmieras pilsētā, Valmieras pagasta Valmiermuižas ciemā, kā arī Kauguru un Kocēnu pagastos.

Informācijas avots: SIA “Valmieras ūdens”