SIA “Valmieras ūdens” ver durvis potenciālajiem ūdenssaimniecības nozares speciālistiem

29. Marts, 2024

2024. gada 26. martā SIA “Valmieras ūdens” bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās viesojās 9. klašu skolēni no Vidzemes reģiona. Tikšanās mērķis bija klātienē iepazīstināt ar ūdenssaimniecības darbu un ieinteresēt profesionālās izglītības jomā. Jaunu speciālistu piesaiste ūdenssaimniecībām izvirzīta par vienu no prioritātēm, ņemot vērā iekavēto paaudžu nomaiņu šīs nozares uzņēmumos visā Latvijā. Pasākums tika rīkots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikumu un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju (LŪKA).

RTU asociētais profesors Jānis Rubulis: “Darba tirgus prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam iztrūkums pēc profesionālās kvalifikācijas speciālistiem būs 69 000, tostarp ūdenssaimniecības nozarē. Tāpēc veidojam aktivitātes 9.klašu jauniešiem, lai informētu par iespējām profesionālajā izglītībā, akcentējot to, ka, studējot kādā no ūdenssaimniecības nozares profesijām, jau studiju laikā ir garantēta iespēja sākt strādāt profesijā, turklāt vēlos uzsvērt, ka izglītība ūdenssaimniecības nozarē garantē stabilu darbu ne tikai Latvijā, bet jebkurā pasaules valstī.”

Jauniešiem tika sniegts ne tikai teorētisks priekšstats par ūdenssaimniecības darbu, bet arī nodrošināta iespēja praktiski izmēģināt ar SIA “Valmieras ūdens” ikdienu saistītas aktivitātes. Viņiem bija noteiktā teritorijā jāatrod priekšmeti ar metāla detektoru un jāsaliek pēc shēmas ūdens skaitītāja mezgls. Vēl jaunieši viesojās uzņēmuma laboratorijā, kur degustēja dažādus ūdens paraugus un mēģināja pēc garšas noteikt tā veidu, salīdzinot dzeramā ūdeni no krāna, destilētu ūdeni, minerālūdeni no urbuma, kā arī citus paraugus. Īpašu interesi viesos radīja iespēja pašiem darboties ar ArcGis karti, iepazīstot ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīklu shēmas un izpildīt ar tām saistītos uzdevumus. Tāpat skolēni devās ekskursijā uz dzeramā ūdens staciju, izmantojot virtuālās brilles un pašu rokām saskrūvēt ūdensvada cauruļu mezglu.

LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus: “Mums ir būtiski atvērt ūdenssaimniecību durvis un parādīt cilvēkiem to pasauli, kas ir aiz dzeramā ūdens krāna un tualetes poda, kādu profesiju cilvēki nodrošina šo pakalpojumu pieejamību un kāds darbs jāiegulda, lai varam ikdienā savos mājokļos saņemt kvalitatīvu, drošu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus. Ar ūdeni mēs pilsētās ienesam dzīvību, bet ar notekūdeņu apsaimniekošanu – civilizāciju. Tu vari būt uzņēmējs, jurists, profesors, ārsts, tiktokeris, ugunsdzēsējs vai skolotājs, bet tad, kad mājās nestrādās kanalizācija vai no krāna pēkšņi nenāks ūdens, tad būs tikai vienas profesijas cilvēku, kura palīdzību meklēsiet, un tas ir santehniķis. Jūsu dzīves kvalitāte būs atkarīga tieši no šī cilvēka, tāpēc aicinām jauniešus par savu ceļu izvēlēties profesionālās izglītības jomu, apgādājot ūdenssaimniecības ar jaunās paaudzes speciālistiem.”

Apmācības programmu “Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniķis” nodrošina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, kas atrodas Priekuļos. Šajā izglītības iestādē tiek piedāvātas arī tālākizglītības iespējas pieaugušajiem minētajā programmā. Savukārt ūdens nozares cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas iniciatīvas ir rosinājusi aktivitātes  Eiropas partneru konsorcijā “Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība profesionālās  izglītības ekselences veicināšanai (PoVE Water – Scale-up)”.

Informācijas avots: SIA “Valmieras ūdens”

Uzziņai:

LŪKA īsteno projektu Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0) ar mērķi izveidot platformu, kura sekmēs ūdensapgādes sektora un citu ar nozari saistītu profesionāļu, mācībspēku un studentu informācijas ieguvi un apmaiņu vienuviet. PoVE Water Scale-up ir starptautiska mēroga projekts. Projektā ir iesaistījušās 8 profesionālās izglītības iestādes, 7 uzņēmumi no ūdensapgādes sektora, 4 akadēmiskie partneri un 4  atbalsta partneri no Eiropas un ārpus Eiropas robežām.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.