SIA “Vinda” uzsāk jaunu energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanu

3. Janvāris, 2024

2023. gadā Cēsu pilsētas SIA “Vinda” (turpmāk VINDA)  par vienu no mērķiem bija izvirzījusi energoefektivitātes pasākumu veikšanu VINDAI piederošajās ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs. Gatavojoties atlases projektu izsludināšanai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana”  1.2.1.3.i investīcijā “Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti”, tika veikta administrācijas un caurlaides ēku un garāžas-darbnīcu ēku energosertifikācija, lai pārliecinātos, vai ar sertifikācijā ieteiktajiem un aprēķinos pamatotajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem projekta gaitā varēs sasniegt 30% primārās enerģijas patēriņa samazinājumu- kritēriju projektu iesniegumiem. Pamatojoties uz energosertifikācijas ziņojumiem tika izstrādāti  2 (divi) būvprojekti:

  1. “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs”;
  2. “Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsis”.

Pamatojoties uz izstrādātajiem dokumentiem 2023. gada jūnijā VINDA iesniedza 2 (divus) projektu iesniegumus  1.2.1.3.i investīcijā “Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti”.

Projekta iesniegumā “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs” izvirzītie mērķi ir administratīvās un caurlaides ēku energoefektivitātes uzlabošana, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu. Projekta galvenie uzdevumi ietver norobežojošo konstrukciju kompleksu siltināšanu, apkures sistēmas rekonstrukciju, pārejot no lokālās fosilās apkures sistēmas uz pieslēgumu pilsētas siltumtīklu sistēmai, ventilācijas sistēmas rekonstrukciju.

Projekta iesniegumā “Energoefektivitātes uzlabošana garāžas – darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs” izvirzītie mērķi ir ēkas energoefektivitātes uzlabošana, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu. Projekta galvenie uzdevumi ietver norobežojošo konstrukciju kompleksu siltināšanu, ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, piespiedu ventilācijas sistēmas izbūvi.

Projektu mērķi ir pamatoti un iekļauti Cēsu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Rīcības un investīciju plānā, sadaļā “Energoefektivitāti veicinoši projekti”.

2023. gada 29. decembrī tika noslēgti 2 (divi) līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektu īstenošanu:

  1. līgums Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs” (projekta kopējie plānotie izdevumi ir 140 402.80 EUR, kas ir Atveseļošanās fonda finansējums un 38 459,95 EUR – izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Investīciju projekta noteikumiem, bet ir saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu un ko sedz VINDA).
  2. līgums Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 “Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu  ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs” (projekta kopējie plānotie izdevumi ir 101 828.77 EUR, kas ir Atveseļošanās fonda finansējums un 25 650,42 EUR – izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Investīciju projekta noteikumiem, bet ir saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu un ko sedz VINDA).

Projektus plānots pabeigt līdz 2025. gada 29. decembrim.

Informāciju sagatavoja: SIA “Vinda”, Aina Krastiņa