Studenti iepazīst ūdens ekoloģiju PoVE Ūdens projekta nedēļās Nīderlandē

1. Novembris, 2021

Pirmajām klātienes starptautiskajām PoVE Water projekta nedēļām lieli panākumi!
“Mēs padarīsim ūdeni atkal pievilcīgu!”

No 27.septembra līdz 08.oktobrim Leuvardēnā, Nīderlandē, norisinājās pirmās starptautiskās PoVE Water divas projekta nedēļas. Pasākumā piedalījās studenti un skolotāji no Čehijas, Latvijas, Maltas un Nīderlandes. Visi studenti strādāja kopā ar holandiešu Leuvardēnā bāzētās profesionālās izglītības iestādes dabas zinātņu studiju studentiem, lai uzzinātu par ūdens ekoloģiju, ūdens piesārņojumu, ūdens kvalitātes pārbaudi, ūdens attīrīšanu, tiesību aktiem un noteikumiem.

 “Es nekad iepriekš neesmu veikusi ūdens analīzes!”

Studentiem, kuri piedalījās PoVE Water nedēļās, bija daudz ekskursiju un viņi bija priecīgi būt daļa no projekta. Partneru skolas bija nosūtījušas e-pastus saviem studentiem, aicinot viņus piedalīties šajā Erasmus+ programmā. Ramon Psaila, students no Maltas, teica, ka pievienojās, jo “tā bija lieliska iespēja gūt pieredzi, iemācīties jaunas lietas un satikt jaunus cilvēkus”. Viņš paskaidroja, ka apgūst jaunus veidus kā pielietot skolā iegūtās zināšanas un cer, ka tas viss viņam noderēs turpmākajā karjerā.

Cita studente no Maltas, Aleksandra Vaglarova, apgalvoja, ka “programma bija ļoti interesanta”. Viņa teica “Es iemīlēju Kamelonas salu. Tajā redzētās laivas man atgādināja Maltu”. Viņa pauda, ka patiešām izbaudīja praktiskās nodarbības laboratorijā un arī ekskursijas”. “Es nekad neesmu veikusi ūdens analīzes. Līdz šim nometnē notiekošais ir bijis ļoti interesants”. Matyas Fiala no Čehijas teica, ka “tas ir pārsteidzoši un lieliski. Nīderlandē esmu kopā ar draugiem. PoVE Water nav tikai par mācīšanos, bet arī par attiecību veidošanu un sadraudzēšanos ar citiem studentiem”.

”Man kā skolotājam, tas ir lieliski.”

Dirks Draaisma, lektors no Frīslandes koledžas Leuvardēnā, ir izbaudījis darbu ar starptautiskajiem studentiem. “Studentu līmenis ir diezgan augsts. Es kaut ko pasaku vienu reizi un viņi jau saprot, dara.” Šonedēļ viņš mācīja studentiem kā izveidot loģisku programmu, kas kontrolētu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. Viņš paskaidroja, ka cilvēki laboratorijās parasti nepārzina programmēšanu, bet šo sistēmu ir diezgan viegli kontrolēt. Šādā veidā ir iespējams “novērst plaisu starp tehniku un laboratoriju”.

Jautājot Martin Chejn, skolotājam, kurš vada studentu grupu no Čehijas, kādas ir viņa domas par PoVE Water nedēļām, viņš atbildēja “Manuprāt, tas ir lieliski man kā skolotajam un arī studentiem. Viņi vēlas iemācīties jaunas lietas, piemēram, kā atrisināt problēmas. Mēs šeit esam paveikuši lielu darbu”. Martin un viņa studenti bija priecīgi arī pilnveidot savas angļu valodas zināšanas projekta nedēļu laikā. Viņi arī uzzināja par holandiešu kultūru un apmeklēja dažādas vietas: Amsterdamu un Schiermonnikoog Nacionālo parku. “Ja salīdzina čehus un holandiešus, tad šie cilvēki ir ļoti atšķirīgi”. Kopumā Martin bija ļoti apmierināts ar šo pieredzi un cer uz plašākām apmaiņas iespējām starptautisko skolu starpā.

Jaunu ideju rašanās turpmākiem Erasmus projektiem un apmaiņām

Tātad, kāpēc dažas no šīm skolām piedalījās PoVE Ūdens nedēļās? Ivars Pēkainis, no RTU Olaines tehnoloģiju koledžas, Latvija, paskaidroja, ka “mums jau ir daži Erasmus+ projekti un studentiem tā ir laba iespēja praktizēties ārzemēs un satikt studentus no citām valstīm”. Viņš runāja arī par to, ka šī pieredze var palīdzēt radīt jaunas idejas turpmākiem Erasmus projektiem un apmaiņām. Pēkainis jau ir sācis plānot Latvijas studentu nosūtīšanu apmaiņas braucienos uz Maltu. Šo projektu galvenie mērķi, skatoties no Ivara viedokļa, ir, ka “studentiem jābūt apmierinātiem, jāiegūst jaunas prasmes, praktiskās zināšanas un, cerams, jāiepazīst arī jauni draugi”. Galvenokārt, saistībā ar šo projektu, ir svarīgi tikties klātienē un veikt praktiskas darbības laboratorijā uz vietas. “Zoom platformā nav iespējams veikt praktiskas lietas”. Ivara pēdējā piezīme par projektu nedēļām bija “esmu gandarīts, ka studentiem ir jaunas iespējas”.

https://www.youtube.com/watch?v=uv1Qud-BfyU

Eiropas Erasmus+ projekts

Projektu nedēļu Leuvardēnā rīko Inovatīvās meistarības centrs (CIV Water) un pasākums ir daļa no Eiropas projekta “Platform of Vocational Excellence Water” PoVE Water. Šīs projektu nedēļas bija pirmā no vairākām paredzētajām apmaiņām starp partnervalstīm. Stāsta Sanne Ligthart, komunikāciju padomniece, “Projektu nedēļas bija veiksmīgas. Mēs ievērojām, ka studenti lieliski pavadīja laiku, mācoties par ūdeni. Daudziem šīs bija pirmās starptautiskās projektu nedēļas. Mēs ceram arī turpmāk atbalstīt šo projektu, lai studentiem un pasniedzējiem būtu iespēja tikt ārpus savu valstu robežām un mācītos par ūdens tehnoloģijām jau profesionālās izglītības līmenī. Ar šo projektu mēs ceram, ka dažādu valstu pasniedzēji iepazīs viens otru, lai saviem studentiem piemērotu starptautiskas prakses iespējas. Katra valsts risina dažādas ar ūdeni saistītas problēmas, tāpēc starptautiska pieredze ir nenovērtējama turpmākai karjerai ūdens jomā”.

CIV Waters, reģionālie sadarbības partneri Frīlandes koledža, ūdens apgādes uzņēmums Vitens, Frīlandes Mācību centrs un We are Katapult, ikgadēja Wetsus kongresa paspārnē uzņēma starptautisko PoVE Water konsorciju. Papildus iepazīstināšanai ar ūdens inovāciju ekosistēmu, kurā darbojas CIV Water, partneri apsprieda nākotnes iespējas, kas nodrošinās šīs veiksmīgās profesionālas platformas attīstību un izaugsmi.

PoVE Water

PoVE Water ir starptautisks projekts, kas balstās uz esošajām un jaunajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm, kas nepieciešamas ūdens nozarē, pārvēršot tās profesionālās izcilības pieejā. Projekts tika uzsākts 2020.gada janvārī, Briselē. PoVE Water apvieno profesionālās izglītības iestādes, pētniecības centrus, valsts iestādes un ūdens nozares pārstāvjus no Čehijas, Latvijas, Maltas, Nīderlandes un Apvienotās karalistes. Visiem projekta partneriem ir kopīgas intereses pilnā mērā attīstīt profesionālās izglītības iestāžu potenciālu, lai tās aktīvi piedalītos izaugsmes, konkurētspējas un inovāciju veicināšanā ūdens nozarē.

www.povewater.eu

CIV Water

Inovatīvās meistarības ūdens centrs koncentrējas uz darbinieku un zinātnieku izglītošanu profesionālā līmenī ūdens jomā. CIV sadarbojas ar izglītības institūtiem, piemēram, MBO Life Science, Friesland College un Aeres, kā arī ar valdības organizācijām, piemēram, Watterskip Fryslan. Papildus iepriekš minētajam, CIV darbojas arī starptautiskā līmenī.

www.civwater.nl

—————————–

Lai iegūtu vairāk informācijas, rakstiet e-pastu Sanne Ligthart; s.ligthart@civwater.nl

Attēlā: Studentu projektu grupa, kas strādāja Waterapplicatiecentrum WAC laboratorijā  Leuvardēnā. Fotogrāfs: Ivars Pēkainis.