Turpinās saules elektrostaciju uzstādīšana SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības objektos.

24. Novembris, 2022

Turpinās darbi šā gada maijā starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” parakstītā līguma “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1 ietvaros. Līguma darbu izpilde notiek atbilstoši plānotam laika grafikam, neskatoties uz dažādiem neparedzētiem apstākļiem, ko ir izsaukusi politiskā situācija pasaulē. SIA “Saules enerģijas ieleja” ir izdevies veiksmīgi sakomplektēt visas nepieciešamās iekārtas un materiālus saules elektrostacijām un veikt piegādes līgumā noteiktajos termiņos.

Vasaras mēnešos tika paveikti elektrokabeļu izbūves darbi gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtās gan Ventas ielā 11/17, kur plānots uzstādīt saules elektrostacijas. Septembrī abām elektrostacijām tika piegādātas iekārtas, tai skaitā mono kristāliskie saules paneļi, tīkla invertori, alumīnija konstrukcijas stiprinājumi un citi nepieciešamie materiāli.

Šobrīd ūdenssaimniecības objektā Ventas ielā 11/17 ir uzsākti saules paneļu montāžas darbi uz uzņēmuma garāžas jumta. Tiks uzstādīti 206 saules paneļi ar kopējo saules paneļu jaudu 77,25 kW, kas gadā spēs saražot apmēram 83,9 MWh elektroenerģijas. Saules paneļu stiprinājuma sistēma balstās pati uz savu svaru, tādēļ nav nepieciešama jumta seguma caurduršana, kas ir ļoti būtiski, lai netiktu ietekmēta jumta hidroizolācija. Šādai stiprinājuma konstrukcijai ir vēl viena priekšrocība – tā samazina kopējo slodzi uz jumtu, neradot jumta konstrukciju deformācijas un bojājumus. Kopējā platība, ko aizņems saules paneļi ir 419 m2. Lai iegūtu maksimālu saules elektrostacijas efektivitāti, saules paneļi tiek grupēti rindās, veidojot ar paneļiem A veida formu. Saules baterijā saražotā līdzstrāva ar 50kW un 25kW jaudas invertoriem tiks pārvērsta maiņstrāvā. Visa saražotā elektroenerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi pašpatēriņam – ūdenssaimniecības tehnoloģisko nodrošināšanai, tai skaitā dzeramā ūdens atdzelžošanas procesa, dezinfekcijas un otrā pacēluma sūkņu stacijas darbības nodrošināšanai, kā arī centrālās testēšanas laboratorijas vajadzībām Ventas ielā 11/17.

Pēc saules paneļu montāžas darbu pabeigšanas, tiks veikti visu sistēmu pārbaudes darbi un testēšana, lai saules elektrostaciju varētu nodot ekspluatācijā un pilnvērtīgi uzsākt saules enerģijas ražošanu. Līdzko darbi Ventas ielā 11/17 būs pabeigti un, ja laika apstākļi to ļaus, saules paneļu sistēmu montāžas un uzstādīšanas darbi sāksies notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.