Turpinās saules elektrostaciju uzstādīšanas darbi SIA “Liepājas ūdens” objektos

5. Aprīlis, 2023

SIA “Liepājas ūdens”, realizējot iepriekš minēto projektu, uzstāda četras saules elektrostacijas vairākos uzņēmuma ūdenssaimniecības objektos. Divas no tām būs Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 un viena Alsungas ielā 30.

Lai gan pavasaris šogad īpaši nesteidzas, saule savu darbu jau veic. Saules elektrostacijas montāžas darbi un visas pārbaudes Ventas ielā jau pabeigtas. Jau februārī ir saražotas 1947 kWh, savukārt martā – 4058 kWh elektroenerģijas. Saules paneļi ir uzstādīti uz autotransporta garāžas jumta, kopā 206 gabali ar saules paneļu kopējo jaudu 77 kW. Objekts Būvvaldē nodots ekspluatācijā, un no AS “Sadales tīkli” saņemta atļauja paralēlam darbam ar elektroapgādes sistēmu.

Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā jau minēts, kopā būs divas saules elektrostacijas. Vienā no tām visi darbi ir pabeigti, kopā uzstādīti 280 saules paneļi, ar saules paneļu kopējo jaudu 105 kW. Arī šis objekts nodots ekspluatācijā un no AS “Sadales tīkli” saņemta atļauja paralēlam darbam ar elektroapgādes sistēmu. Martā šī saules elektrostacija saražoja 7355 kWh elektroenerģijas.

NAI otrajā saules elektrostacijā ir uzsākti montāžas darbi, daļēji izbūvētas paneļu stiprinājumu konstrukcijas, kā arī izbūvēts elektrokabelis līdz centralizēto elektrotīklu apakšstacijai. Šajā objektā paredzēts uzstādīt 290 saules paneļus ar to kopējo jaudu 115kW.

Savukārt ūdenssaimniecības ražotnē Alsungas ielā 30 saules elektrostacijas jauda plānota 53kW. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, saules paneļu sistēmu ir paredzēts novietot uz zemes. Šobrīd ir izbūvēts elektrokabelis līdz centralizēto elektrotīklu sadales skapim, izbūvētas paneļu stiprinājumu konstrukcijas un uzsākti saules paneļu montāžas darbi.

Visu saules elektrostaciju saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētā. Tas, savukārt dos iespēju SIA “Liepājas ūdens” samazināt izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu no centralizētās sistēmās.

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

Projektu līdzfinansē 

REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai