Ū-Vitamīns turpinās izglītot par dzeramo ūdeni un drošu ūdens izmantošanu no krāna!

6. Novembris, 2020

Domubiedru grupa: Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA), Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija un “Innocent Cafe”, turpina kampaņu Ū-vitamīns. Nākošā gada pirmajā pusē tiks turpināts jau pērn uzsāktais aktivitāšu un nodarbību cikls izglītības un pašvaldību iestādēs, lai uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un veicinātu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu.

 

2020. gada 21. oktobrī tika noslēgts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta “Ū-vitamīns” (projekta Nr. 1-08/86/2020) dažādu pasākumu realizēšanu no 2020. gada 2.novembra līdz 2021. gada 30.jūnijam. Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālajam atbalstam (90% no projekta kopējām izmaksām), biedrība kopīgi ar iniciatīvas domubiedriem projekta ietvaros plāno – atspoguļot ūdens sektora nozīmību sabiedrības ikdienas dzīvē, uzsvērt Latvijas dabas resursu un ūdens bagātību, motivēt sabiedrību atbildīgi un saudzīgi izmantot pieejamos ūdens resursus, rosināt jauniešus iesaistīties ūdens sektora attīstībā un nodrošināt tā ilgtspējīgu izaugsmi.

 

Jau 2019. gadā LŪKA īstenoja izglītojošu nodarbību un semināru ciklu (25 lekcijas) Liepājas, Daugavpils, Jelgavas un Dobeles pašvaldības iestādēs un skolās, lai vērstu uzmanību uz dzeramā ūdens lietošanas paradumiem un informētu par priekšrocībām fasēta dzeramā ūdens aizstāšanai ar “krāna” ūdeni – tādējādi gan ietaupot finanšu līdzekļus, gan samazinot saražoto atkritumu daudzumu un veicinot videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu.

 

Projekta ietvaros Ū-vitamīns vēstneši arī šoreiz no dažādiem skata punktiem sniegs zināšanas par ūdens nozīmi uzturā, iepazīstinās ar informāciju par ūdens dzeršanas paradumiem un drošu “krāna” ūdens izmantošanu. Projekta īstenošanas laikā plānots organizēt seminārus vairāku Latvijas pilsētu -Cēsu, Rēzeknes, Jūrmalas, Olaines, Daugavpils, Priekuļu un Rīgas – vispārizglītojošajās mācību iestādēs, profesionālajās izglītības iestādēs un universitātēs.

 

Papildus interaktīvajai semināru programmai ar ūdens filtrēšanas paraugdemonstrējumiem, kas būs pieejama noteiktām mācību iestādēm, plašākai sabiedrības informētībai projekta ietvaros tiks izstrādāts gan mācību videomateriāls (ar 7.-12.klašu izglītojamajiem atbilstošu saturu), gan informatīvi video materiāli par ūdens apriti un atbildīgu ūdens lietošanu ikdienā.

 

Izglītojošos seminārus paredzēts organizēt 2021.gada pavasarī. Plānotais semināru programmas ietvars un saturs pieļauj nodarbību organizēšanu gan klātienē, gan attālināti, saglabājot atraktivitāti un interesantu informācijas pasniegšanas veidu.