ŪDENSSAIMNIECĪBA LATVIJĀ DARBINIEKU KRĪZES PRIEKŠĀ

20. Maijs, 2022

Lai mazinātu izglītotu speciālistu trūkumu sabiedrības pastāvēšanai kritiski nozīmīgajā ūdens nozarē un vairotu nozarē strādājošo profesionālās kompetences, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar partneriem veicina profesionālo izcilību ūdens nozarē.

«Ūdenssaimniecības nozare strauji noveco. Tajā ir augstākais vidējais nodarbināto vecums Latvijā – virs 50 gadiem. Ir nepieciešams nekavējoties piesaistīt jaunus un zinošus speciālistus, nodrošināt iespēju jomā strādājošajiem iegūt un pilnveidot zināšanas. Izglītības sistēmas sadrumstalotās plānošanas dēļ šobrīd trūkst mācību programmu, kas saistītas ar sabiedrības un pilsētvides eksistences pamatprasībām – ūdensapgādi un kanalizāciju, enerģētiku. Diemžēl sabiedrība un valsts attīstības plānotāji neapzinās iespējamās sekas – Latvijas nākotni bez ūdens, kanalizācijas, siltuma un citām pašsaprotamām ērtībām,» uzsver Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) izpilddirektors Sandis Dejus.

Nozare aptver ne vien ūdensapgādi un kanalizāciju, bet arī meliorāciju, lietus ūdens savākšanu, virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzību. Bez tās nav iespējama pilnvērtīga tautsaimniecības funkcionēšana – ražošanas procesos, vai tā būtu pārtikas ražošana, ķīmiskā rūpniecība vai enerģētika, ir nepieciešams ūdens, daudzās nozarēs ir arī specifiski nosacījumi notekūdeņu attīrīšanai, lai izslēgtu risku videi un cilvēkiem.

Lai mazinātu darba spēka trūkumu un vairotu nozarē nodarbināto zināšanas, Rīgas Tehniskās universitāte (RTU) sadarbībā ar RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu, Daugavpils Būvniecības tehnikumu, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu un LŪKA šogad sāks īstenot ES Erasmus+ projektu «Ūdens nozares profesionālās izcilības platformas paplašināšana», veidojot reģionālu profesionālās izglītības izcilības tīklu. Tiks pilnveidota izglītības sistēma, nodrošinot augstas kvalitātes un tirgus prasībām atbilstošas prasmes un kompetences, un sagatavoti pedagogi. Liela uzmanība tiks pievērsta profesionālās izglītības vides aizsardzības un ūdenssaimniecības sektorā prestiža paaugstināšanai un audzēkņu piesaistei, kā arī sabiedrības un atbildīgo institūciju informēšanai par nozares kritisko lomu tās ikdienā. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) nozares ekspertu koordinācijā jau ir izstrādāta modulāra profesionālās izglītības programma, kas iekļauj vispārizglītojošas, profesionālas un mūžizglītības kompetences. To ir plānots aprobēt. Iecerēts arī digitalizēt mācību materiālus un izmantot virtuālās realitātes iespējas. Nozīmīga loma būs pedagogu, ūdenssaimniecības darbinieku un audzēkņu mobilitātei.

«Projekts ir turpinājums vairāku gadu darbam, piesaistot dažādu avotu finansējumu un projektus, lai risinātu nozarē ielaistās problēmas. Trūkstot ilgtermiņa skatījumam, kopš neatkarības atjaunošanas ūdens nozare nav ieguvusi stratēģiski nozīmīgas kritiskās infrastruktūras statusu – tā tiek uztverta kā pašsaprotama. Citā starptautiskā projektā Latvijas ūdens nozarei izstrādājām rīcības plānu un ceļa karti tuvākajiem gadiem, cilvēkresursu attīstība ir viens no svarīgākajiem sasniedzamajiem mērķiem. Ar stratēģiskajiem partneriem – tīro tehnoloģiju klasteri «Cleantech Latvia», LDDK un LŪKA – mums ir vienota izpratne par nepieciešamību paaugstināt izglītības kvalitāti,» norāda RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asociētais profesors Jānis Rubulis.

avots:

Ūdenssaimniecība Latvijā darbinieku krīzes priekšā; modernizēs izglītību | Rīgas Tehniskā universitāte (rtu.lv)