Veiksmīgi norisinājusies LŪKA attālinātā valdes sēde

26. Februāris, 2024

2024. gada 23. februārī, attālināti ZOOM platformā, norisinājās LŪKA valdes sēde, kurā sniegta atskaite par paveikto 2023. gadā, aplūkotas ģeogrāfisko informācijas sistēmu (turpmāk – ĢIS) iespējas un citi ar LŪKA darbību saistīti jautājumi.

Valdes sēdi atklāja LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus, informējot par plānoto valdes sēdes darba kartību, kas vienbalsīgi apstiprināta. Pēc tam valde sniedza atskaiti par paveikto 2023. gadā un finanšu pārskatu, norādot, ka 2023. gadā biedrībā uzņemti 3 jauni biedri, veiksmīgi norisinājusies LŪKA organizētā Baltijas ūdenssaimniecību konference “Baltic Water Works Conference 2023” un Vasaras festivāls ūdenssaimniecībām. Īstenoti ar profesionālās izglītības sektoru un ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību saistīti projekti, kā arī sagatavotas decentralizēto kanalizācijas sistēmu vadlīnijas. Vides iekārtu tehniķa tālakizglītības programmu apguvuši 16 ūdenssaimniecību speciālisti. Bez tam uzsvērta arī ciešā sadarbība ar valsts institūcijām, izglītības iestādēm un ārvalstu ūdenssaimniecību asociācijām, kas sniedz iespēju sekmēt visas nozares sakārtošanu un attīstību kopumā.

Pēc valdes atskaites SIA “Jūrmalas ūdens” Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas daļas vadītājs Gints Dakša informēja par ideju veidot vienotu ūdensapgādes un kanalizācijas datu modeli. Apkopojot informāciju 55% ūdenssaimniecību uzņēmumos tiek izmantota ĢIS, tomēr katrā ūdenssaimniecībā ir dažādas datu struktūras, dažādas programmatūras un dažādi pārvaldības principi. Tāpēc G. Dakša piedāvā kopīgiem spēkiem izveidot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dokumentācijas standartu, ieviest CAD2GIS datu konvertēšanas rīku un izveidot vienotu Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ĢIS modeli. Valde G. Dakšas priekšlikumu vienbalsīgi atbalstīja un rosināja tās tālāku virzību.

LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus sniedza arī nelielu ieskatu pašreizējās LŪKA aktivitātēs, t. sk. saistībā ar likumdošanas jautājumiem. Papildu tiek sniegta informācija par plānotajiem semināriem sadarbībā ar LSGŪTIS un LŪKA veiktās biedru aptaujas par nozarei aktuālajiem semināriem rezultātiem.

Noslēgumā valde vienbalsīgi nolemj biedru Kopsapulci organizēt 22.martā plkst.10:00 klātienē RTU telpās, Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā.

Kopumā valdes sēdē piedalījās 14 dalībnieki, t.sk. 6 LŪKA valdes locekļi – Andis Dejus (SIA “Liepājas ūdens”), Antra Alksne (PSIA “Valgums-S”), Edgars Daugelis (PSIA “ŪDEKA), Dace Šveide (SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, SIA “Babītes siltums”), Gudruna Vectirāne (SIA “Aizkraukles ūdens”), Vladimirs Petrovs (SIA “Rēzeknes ūdens”).

Ar LŪKA valdes sēdes protokolu un citiem materiāliem iespējams iepazīties LŪKA biedru zonā.