Veiksmīgi norisinājusies LŪKA attālinātā valdes sēde

20. Jūnijs, 2023

2023. gada 19. jūnijā, attālināti ZOOM platformā, norisinājās LŪKA valdes sēde, kurā apskatīti jautājumi par biedru izslēgšanu un uzņemšanu, diskutēts par nepieciešamību veikt izmaiņas LŪKA statūtos, kā arī sniegts plašāks ieskats par īstenotajām LŪKA aktivitātēm un turpmāko darbu plānu.

LŪKA attālināto valdes sēdi atklāja tās izpilddirektors Sandis Dejus, informējot par plānoto valdes sēdes darba kārtību. Pēc oficiālās valdes sēdes atklāšanas un darba kārtības apstiprināšanas, LŪKA valdes sēdes dalībnieki uzklausīja un lēma par vairākiem biedru ziņojumiem saistībā ar esošajām un plānotajām aktivitātēm biedrībā. LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus rosināja veikt izmaiņas LŪKA statūtos, iekļaujot jaunu mērķi saistībā ar vides ilgtspēju un aizsardzību. Vairākus jautājumus valde virza tālākai izskatīšanai LŪKA biedru kopsapulcē 2023. gada 15. decembrī.

Pēcāk vienbalsīgi LŪKA biedru pulkā uzņemts jauns biedrs – AS “Olaines ūdens un siltums”, kas iesniegumu par uzņemšanu biedrībā iesniedza 2023. gada 16. jūnijā.

Noslēgumā LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus informēja valdi un pārējos klausītājus par Baltijas valstu ūdenssaimniecību konferences kvantitatīvajiem rezultātiem, aktuālajām likumdošanas izmaiņām, LŪKA projektu ietvaros īstenotajām un plānotajām aktivitātēm, kā arī sabiedrisko attiecību jautājumiem.

Kopumā valdes sēdē piedalījās 26 dalībnieki, t.sk. visi 7 LŪKA valdes locekļi – tās priekšsēdētājs Guntars Dambenieks (SIA “Madonas ūdens”, SIA “SALTAVOTS”), Andis Dejus (SIA “Liepājas ūdens), Antra Alksne (PSIA “Valgums-S”), Edgars Daugelis (PSIA “ŪDEKA), Dace Šveide (SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, SIA “Babītes siltums”), Gudruna Vectirāne (SIA “Aizkraukles ūdens”), Vladimirs Petrovs (SIA “Rēzeknes ūdens”).

Ar LŪKA valdes sēdes protokolu un citiem materiāliem iespējams iepazīties LŪKA biedru zonā.