Veiksmīgi norisinājusies LŪKA valdes sēde Siguldā

24. Februāris, 2023

2023. gada 24. februārī, Siguldā, SIA Saltavots telpās, norisinājās LŪKA valdes sēde, kurā izskatīti iesniegumi par iestāšanos biedrībā, lemts par valdes izmaiņām, sniegta atskaite par paveikto 2022. gadā, kā arī izskatīta LŪKA privātuma politika un citi ar LŪKA darbību saistītie jautājumi.

Valdes sēdi atklāja Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Andis Ozoliņš, sveicot visus Siguldā un paužot pagodinājumu uzņemt ūdenssaimniecību pārstāvjus tik plašā pulkā. Pēc oficiālās uzrunas LŪKA biedru pulkā uzņemts 52. biedrs – SIA Aizputes nami, kas iesniegumu par uzņemšanu biedrībā iesniedza 2023. gada 23. janvārī.

LŪKA komandā uzņemts arī jauns valdes loceklis Vladimirs Petrovs (SIA Rēzeknes ūdens). Pēc tam norisinājās LŪKA valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Vienbalsīgi balsojot, turpmāk LŪKA valdes priekšsēdētāja pienākumi uzticēti Guntaram Dambeniekam (SIA Madonas ūdens, SIA Saltavots). Papildus uz turpmākiem trīs gadiem atbilstoši LŪKA statūtiem apstiprināts arī LŪKA administrācijas vadītājs – izpilddirektors Sandis Dejus.

Pēc oficiālajām vēlēšanām valde sniedza atskaiti par paveikto 2022. gadā un finanšu pārskatu, norādot, ka 2022. gadā biedrībā uzņemti 4 jauni biedri un veiksmīgi realizēts ERASMUS+ projekts profesionālās izglītības sektorā, piesaistot potenciālos audzēkņus ūdenssaimniecības nozares profesijām. Norādīts arī uz ciešo sadarbību ar valsts institūcijām, izglītības iestādēm un ārvalstu ūdenssaimniecību asociācijām, t.sk. uzņemšanu Eiropas ūdensapgādes pakalpojumu nacionālo asociāciju federācijā. Gandarījums un prieks par biedru kapacitātes paaugstināšanu apmācību semināru, pieredzes braucienu un tīklošanās ietvaros, kā arī ūdens bāra popularitātes paaugstināšanos. Pēcāk LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus sniedza nelielu ieskatu pašreizējās LŪKA aktivitātēs, izceļot dalību starptautiskos un nacionālos projektos, kā arī aicinot aktīvāk izmantot LŪKA mājaslapas sniegtās priekšrocības ar ūdenssaimniecības nozari saistītas informācijas pieejamībā.

Noslēgumā tika izteikts īpašs paldies par ūdenssaimniecību aktīvu dalību un personisku ieguldījumu atbalsta sniegšanā Ukrainas zemei un cilvēkiem cīņā pret Krievijas agresiju, iesaistoties akcijā “Spēka, dzīvības un izturības malks Ukrainai!”. Arī šogad LŪKA ir atsaukusies Ukrainas ūdenssaimniecību palīgā saucienam un aicina ikvienu rast laiku, lai ziedotu un atbalstītu Ukrainas ūdenssaimniecības smagajos kara apstākļos.

ZIEDO ŠEIT! 

Attēlā LŪKA valde pilnā sastāvā.
Pirmajā rindā no kreisās: Dace Šveide (Mārupes Komunālie Pakalpojumi, Babītes siltums), Gudruna Vectirāne (SIA Aizkraukles ūdens), Antra Alksne (PSIA Valgums-S).
Otrajā rindā no kreisās: Guntars Dambenieks, Andis Dejus (SIA Liepājas ūdens), Vladimirs Petrovs, Edgars Daugelis (Pašvaldības SIA Ūdeka).