Veiksmīgi noslēgusies “Baltic Water Works Conference 2023”

19. Maijs, 2023

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī vides aizsardzībai visā pasaulē. Ūdenssaimniecības nozares speciālisti ir Paši svarīgākie cilvēki pilsētās, jo pilsētas bez tiem nespētu pastāvēt ilgāk par 3 diennaktīm. Tāpēc ikvienam ūdenssaimniecības nozares pārstāvim un interesentam ir būtiski sekot līdzi izmaiņām un pārmaiņām nozarē, jauninājumiem un iespējamajiem izaicinājumiem. It īpaši mūsdienu trauksmainajā ikdienā. Savukārt ikvienu sabiedrības pārstāvi aicinām novērtēt dzeramā ūdens un kanalizācijas sistēmas nozīmi mūsu ikdienā! Bez ūdens nav dzīvības.

2023. gada 18. maijā Jūrmalā norisinājās ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference “Baltic Water Works Conference 2023” (turpmāk – konference), kas šogad pulcēja vairāk nekā 200 svarīgāko cilvēku pilsētās no Baltijas valstīm, Lielbritānijas, Polijas, Ukrainas, Dānijas, Nīderlandes un Somijas. Visas dienas garumā ikvienam klausītājam bija iespēja uzzināt vairāk par ūdenssaimniecības nozares aktualitātēm un labajām praksēm.

Konferenci atklāja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētāja Rita Sproģe, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus, Lietuvas ūdens piegādātāju asociācijas prezidents Bronius Miežutavičius un Igaunijas Ūdensapgādes asociācijas prezidents Andres Aruhein, kā arī Ukrainas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas pārstāvis Yurii Zherlitsyn.

Pēc svinīgās atklāšanas ceremonijas norisinājās konferences 1.daļa par notekūdeņu dūņu pārvaldību. Katri Kartau no Igaunijas Vides ministrijas un Aistė Krinickaitė no Lietuvas vides ministrijas sniedza ieskatu notekūdeņu dūņu pārvaldībā Igaunijā un Lietuvā. Notekūdeņu dūņu pārvaldības eksperts Jānis Zviedris klātesošos iepazīstināja ar Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijā. Savukārt Linas Didrikas un Juergen Heinrichmeier sniedza ieskatu mūsdienīgos dūņu apstrādes, pārstrādes un enerģijas pārvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārtās risinājumos. Pirmo konferences daļu noslēdza Tartu universitātes profesors Taavo Tenno, iepazīstinot klātesošos ar notekūdeņu pēcattīrīšanas tehnoloģijām, kas nākotnē saistāmas ar ES likumdošanas izmaiņām.

2.konferences daļa tika veltīta ūdenssaimniecības nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtas apstākļos. Ukrainas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas vadītājs Oleksandr Kravchenko stāstīja par pašreizējo situāciju Ukrainas ūdenssaimniecībās un darba specifiku kara apstākļos. Pēc visnotaļ aizkustinošās un izglītojošās prezentācijas Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas eksperts drošības jautājumos Artūrs Kazimiraitis iepazīstināja klātesošos ar pašreizējo situāciju Latvijā, lai nodrošināt nepārtrauktus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Savukārt Igaunijas Glābšanas pārvaldes pārstāvis Marius Kuppers sniedza praktiskus piemērus, kā nodrošināt pakalpojumus nepārtrauktību ūdenssaimniecības uzņēmumos. 2. daļas noslēguma Polijas viesi no Poznaņas ūdens stāstīja ūdenssaimniecību drošību Polijā.

Konferences noslēgumā klausītāji tika iepazīstināti ar ūdenssaimniecības nozares jaunumiem. Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens Pētniecības un Vides Biotehnoloģiju laboratorijas pārstāvis stāstīja par nozarei akūti nepieciešamo darbaspēku un tam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Lietuvas Vides ministrijas padomnieks Irmantas Valūnas prezentēja Lietuvas dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu apsaimniekošanas likumu, kam sekoja Lietuvas ūdens piegādātāju asociācijas jurista Linas Vilys prezentācija par izaicinājumiem un problēmām ievērojot likuma prasības praktiskajā ikdienā. Igaunijas ūdens pārstāvis Svens Millers atklāja jaunas iespējas labākas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai, prezentējot cauruļvadu IcePigging metodi. Pēc tam ar pieredzi attālināto ūdensskaitītāju uzstādīšanā dalījās Rainers Spuuls no Emajoe ūdenssaimniecības Igaunijā. Savukārt Lietuvas Informāciju un Komunikāciju tehnoloģiju centra pārstāvis Žilvinas Pilipavičius stāstīja par ūdenssaimniecības klientu apkalpošanas un datu ievākšanas digitalizācijas procesiem. Visbeidzot konferences noslēgumā Baltijas valstu ūdenssaimniecību pārstāvji izteica lielu paldies katram konferences dalībniekam un partnerim, vēlot ciešāku sadarbību problēmu risināšanā un ūdenssaimniecības nozares stiprināšanā.

Papildus visas dienas garumā konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīt ar ūdenssaimniecības nozari saistīto uzņēmumu piedāvātos risinājumus īpašā konferences partneru izstādē. Konferences zelta partneri – Evopipes, Alwark un KRÜGER-Veolia Water Technologies, sudraba partneri – AVK International, Kamstrup un JURO-CLEAN AB, kā arī bronzas partneri – SnapTest.LV, Mativesi, Georg Fischer AB, Esri, Alfa Laval filialas, Lokaator, Trimble Solutions, Innovative Water Systems OU, Bill.me LTD Latvijas filiāle, Wawatech Wastewater Technology, VTA Austria GmBH, NX Filtration, Waterson un Diehl metering.

Foto: Ilva Skreba.
No kreisās: Sandis Dejus (LŪKA izpilddirektors), Bronius Miežutavičius (LVTA prezidents), Raili Kärmas (EVEL izpilddirektore), Vaidotas Ramonas (LVTA izpilddirektors), Guntars Dambenieks (LŪKA prezidents).