SIA “Daugavpils ūdens” uzstāda 4 jaunus gaisa pūtējus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

18. Jūnijs, 2023

Gaisa pūtēji ir notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa neatņemama sastāvdaļa, kas tai pat laikā ir visvairāk enerģiju patērējošas iekārtas (tehnoloģiskā procesa pamatā ir īpašu baktēriju izmantošana, kurām piesārņojošo vielu maksimālai sadalīšanai un dzīvības nodrošināšanai nepieciešams skābeklis, ko nepārtraukti jāpiegādā gaisa pūtējiem). Līdz šim brīdim Daugavpilī kanalizācijas attīrīšanas iekārtās izmantoti gaisa pūtēji ir fiziski novecojuši un energoietilpīgi, kas elektroenerģijas cenu pieauguma apstākļos palielina uzņēmuma izmaksas un attiecīgi sniegto pakalpojumu tarifus.

Sakarā ar darbu sarežģītību un nozīmi notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas efektivitātei, uzstādīto gaisa pūtēju pārbaudei un palaišanai tiek pieaicināti arī iekārtu ražotāja oficiālie pārstāvji. Lai šajā periodā panāktu stabilu un nepārtrauktu skābekļa plūsmu un nepieciešamos notekūdeņu attīrīšanas parametrus, 4 gaisa pūtēji tiek nomainīti pakāpeniski: tikai pēc pirmo divu gaisa pūtēju veiksmīgas palaišanas, tiks nosūtīts aicinājums SIA “BALT SPEKTRS L” speciālistiem veikt divu nākamo gaisa pūtēju uzstādīšanas darbus.

Projekta mērķis – sekmēt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu, izmantojot pašu patēriņam saules elektrostacijās saražotu enerģiju un elektroenerģiju taupošas iekārtas.

Projekta mērķa sasniegšanai jau nomainīti 4 ūdens sūkņi ūdensgūtnē “Vingri 1” un 2 atgriezenisko dūņu sūkņi kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, kā arī pabeigta saules paneļu sistēmu izbūve ūdens atdzelžošanas stacijā “Ziemeļi ” (jauda 90 kW) un ūdens sūkņu stacijā “Vingri 2” (jaudu 70 kW). Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks uzsākts būvobjektu nodošanas ekspluatācijā process.

Visu projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks samazināt primāras enerģijas patēriņš par 524,9 MWh gadā, kas samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu par 57,214 t gadā, no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda sastādīs 0,160 MW.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 765 574,21 EUR bez PVN, t.sk. attiecināmas izmaksas 765 574,21 EUR (no tām ERAF līdzfinansējums 85% – 650 738,05 EUR un Daugavpils pašvaldības ieguldījums SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitālā 15% – 114 836,16 EUR).

Projekts “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/21/A/011). Projekta īstenošanas laiks – no 2022.gada 23.maijā līdz 2023.gada 22.oktobrim.

Informāciju sagatavoja:

SIA “Daugavpils ūdens”
Papildinformācijai – SIA “Daugavpils ūdens” projekta darba grupas vadītājs Ē.Limanovskis, kontakti@daugavpils.udens.lv