SIA “Rīgas ūdens” izvirza ambiciozus attīstības mērķus

14. Novembris, 2023

SIA ”Rīgas ūdens” Attīstības konferencē 2023. gada 14. novembrī būvnieki, projektētāji, ilgtspējas un finanšu eksperti, kā arī attīstības vīziju vērtētāji kopā ar uzņēmuma vadību un pilsētas attīstības jautājumos iesaistītajām pusēm pirmoreiz plašākās diskusijās lika pamatus vienotam redzējumam par galvaspilsētas ūdenssaimniecības nākotnes iespējām.

Iesaistītās puses beidzot sēžas pie viena sarunu galda

SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš norādīja, ka uzņēmuma nākotnes vīzijas balstās uz trīs galvenajiem vaļiem – attīstība, iedzīvotāji un vide. “Šie trīs vaļi ir mūsu galvenie izaicinājumi, kurus nepieciešams līdzsvarot un labāk tos vienam ar otru salāgot, jo neviens no tiem nav prioritārs – visi trīs ir vienlīdz svarīgi, tāpēc ar visu ir jāspēj tikt galā vienlīdz labi,” uzsvēra Krišjānis Krūmiņš. “Mums visiem ir jāiemācās labāk plānot, lai nebūtu sasteigtu darbu un skatīšanās būvniekiem pakausī, lai notiktu sarunas un diskusijas ar projektētājiem un celtniekiem, kā arī pašvaldības institūcijām. Tas ir tas, ko mēs vēlamies – strādāt kopā ar jums un kopā ar jums arī mācīties.

Rīga plāno paplašināt klientu un investoru loku

“Rīgas ūdens” galvaspilsētas attīstībā ir ļoti svarīgs uzņēmums (to atzīmēja daudzi Attīstības konferences dalībnieki), un Krišjānis Krūmiņš atzina, ka izaicinājumu netrūks – arī tāpēc, ka “miljons cilvēku pilsēta ir palikusi par 600 000 cilvēku pilsētu”. Proti, Rīga un tās ūdenssaimniecības tīkli tika būvēti, plānojot iedzīvotāju skaita palielināšanos līdz miljonam, bet šobrīd pilsētā dzīvo tikai ap 630 000 cilvēku, ūdens tiek lietots mazāk, tā plūsmas ātrums ir samazinājies, līdz ar to nodrošināt nemainīgi augstu tā kvalitāti ir sarežģīts uzdevums.

Savukārt Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange norādīja, ka ““Rīgas ūdens” šobrīd apkalpo vairāk nekā 600 000 klientu, taču jāskatās plašāk, un viens no pilsētas ilgtermiņa stratēģijas mērķiem ir [kopā ar Pierīgas pašvaldībām]veicināt Rīgas metropoles attīstību, kas varētu nozīmēt jau 1 miljonu klientu.” Pilsētas izpilddirektors arī uzsvēra, ka pašvaldības savā starpā konkurē par investoru piesaisti, savukārt uzņēmēji lielākoties izvēles savai darbībai tās vietas, kur jau ir izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli, līdz ar to “inženiertīklu attīstība būs viens no galvenajiem Rīgas izaicinājumiem.

Palielināsies investīciju apjoms pilsētas tīklu atjaunošanai

Šajā ziņā “Rīgas ūdens” attīstības plāni saskan ar pilsētas iecerēm: līdz 2040. gadam tiek plānots ik gadu ūdensvada tīkla atjaunošanā investēt ap 7 miljoniem eiro (gandrīz piecreiz lielāks investīciju apjoms nekā šobrīd), bet kanalizācijas tīkla atjaunošanā – ap 8 miljoniem (trīsreiz lielāks). Kā informēja SIA “Rīgas ūdens” valdes locekle Agnese Ozolkāja, 2024. gadā uzņēmuma attīstībā plānots ieguldīt vairāk nekā 40 miljonus eiro, no tiem lielāko daļu atvēlot ilgtspējas projektiem. Kā lielākos jāizceļ kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā 101 rekonstrukciju, kam no 2021. gada līdz 2024. gadam investīcijās atvēlēti 16 miljoni eiro, kā arī divu jaunu metāntanku izbūvei paredzētos 30 miljonus eiro (šo projektu plānots realizēt no 2024. gada līdz 2027. gadam). Energoefektivitātes projektos divos gados paredzēts ieguldīt 2,2 miljonus eiro.

Notiek attīstības plāna līdz 2040. gadam izstrāde

“Rīgas ūdens” un korporatīvo partneru kopīgajā Attīstības konferencē tika diskutēts par uzņēmuma attīstības mērķiem un tā nozīmi pilsētas attīstībā, ilgtermiņa stratēģiskajām vīzijām, izaicinājumiem operatīvajā darbībā un digitalizācijas procesiem, analizētas tīklu projektēšanas un būvniecības tīklu tipiskākās kļūdas, sniegta noderīga informācija par iepirkumu jomas aktualitātēm utt.

SIA “Rīgas ūdens” šobrīd sācis uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģijas plānošanu laika posmam līdz 2040. gadam. Lai šis stratēģiski svarīgais dokuments, kas noteiks uzņēmuma virzību tuvākajās desmitgadēs, būtu ar iespējami plašāku tvērumu, plānošanas posmā uzņēmums uzrunās un tā izstrādē iesaistīs visas ieinteresētās puses, tādējādi diskusijās par “Rīgas ūdens” nākotnes izaicinājumiem piesaistot iespējami plašāku sadarbības partneru loku.

Informācijas avots: SIA “Rīgas ūdens”