Vai vari iedomāties savu ikdienu bez ūdens?

16. Novembris, 2022

Vai vari iedomāties savu ikdienu bez ūdens? Situāciju, kad ūdens nav pieejams?

It kā tik pašsaprotami, ka ūdens ikdienā mums ir vienmēr un visur, tomēr tas pats no sevis neuzrodas!

Ik dienu ūdensapgādes nozarē strādā vairāk nekā 2000 cilvēki, kuri rūpējas par to, lai Tu ikdienā varētu izbaudīt visas ūdens sniegtās priekšrocības un dabā tiktu novadīts attīrīts notekūdens!

Diemžēl darbaspēks ūdenssaimniecības nozarē noveco un vidējais darbinieku vecums ir vairāk nekā 50 gadi. Mēs, ūdenssaimniecības nozare, esam noraizējušies un nevēlamies, lai pienāk brīdis, kad mums trūkst darba roku un vietām netiek nodrošināta ūdens piegāde.

Strādāt ūdenssaimniecībā ir ne tikai ārkārtīgi svarīgi, bet arī interesanti un aizraujoši.

Strādāt šajā nozarē nenozīmē tikai rūpēties par caurulēm, tas ir kas daudz svarīgāks un nopietnāks. Tā ir fantastiska iespēja sabiedrībai nodrošināt pašu svarīgāko – dzīvību!

Lai to izdarītu, tiek īstenoti tādi projekti un aktivitātes kā dzeramā ūdens sagatavošana, nepārtraukta ūdens padeve patērētājiem,notekūdeņu savākšana un attīrīšana,  iekārtu un procesu automatizācija un zinātniski pētījumi. Darba vide ir ļoti dinamiska un interesanta, jo ūdens taču nekad nepārstāj tecēt.

Tieši tāpēc šobrīd īstenojam projektu, kura ietvaros ne tikai smēlāmies pieredzi Igaunijā, bet arī Latvijā sadarbojamies ar izglītības iestāžu mācībspēkiem, lai sniegtu informāciju un praktiskas iemaņas no nozares speciālistiem jaunu zināšanu nodošanā mācību procesa uzlabošanai!

Projekta ietvaros kopā ar mācībspēkiem un sadarbības partneriem esam ne tikai klausījušies, mācījušies un braukuši pieredzes apmaiņā, bet arī paši praktiski darbojāmies.

Tīrs ūdens no krāna un tīrs, attīrīts ūdens novadīts dabā!

Mēs esam varoņi! Nē, mēs esam supervaroņi, jo spējam padarīt ūdeni pieejamu, gardu, drošu un kvalitatīvu ikvienam!

Nāc un pievienojies mūsu supervaroņu komandai!

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija(LŪKA) īsteno projektu Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai” Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā” Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720 sadarbībā ar Igaunijas Ūdenssaimniecības uzņēmumu asociāciju (EVEL) (https://www.lwwwwa.lv/erasmus-programmas-projekts-profesionalas-izglitibas-attistiba-vides-sektora/).

Projekta galvenais mērķis ir nepieciešamība novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē. Lai virzītos uz mērķa izpildi, ir nepieciešams attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kompetenci vides ilgtspējas jomā, organizējot un vadot pieredzes apmaiņas seminārus un apmācības, kā arī veicināt pedagogu interesi un  nodrošināt izglītības iestāžu pedagogu kompetenci. Par projekta prioritāti ir izvirzīta uz nākotni orientēta un darba tirgū pieprasīta mācību programma – vides iekārtu tehniķis.

Akūts mācībspēku un profesionālu jauno speciālistu trūkums ūdenssaimniecības nozarē būtiski ietekmēs sabiedrībai kritiski svarīgo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi daudzās pašvaldībās tuvākajā nākotnē var saskarties ar būtiskiem vides aizsardzības un sabiedriskās drošības riskiem.

Vairāk par projektu: https://www.lwwwwa.lv/projekti/