Veiksmīgi īstenoti semināri par ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību un drošību ārkārtas apstākļos

23. Augusts, 2023

Augustā Latvijas ūdenssaimniecību un citu saistīto organizāciju pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt četrus dažādus ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību un drošību ārkārtas apstākļos saistītus seminārus, ko organizēja LŪKA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – LVAFA) atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)”, Nr. 1-08/59/2022, (turpmāk – UPDAA projekts) ietvaros.

2023. gada 8. augustā, Jēkabpilī, notika pirmie divi semināri – Ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktība un drošība ārkārtas apstākļos; Praktiska darbnīca par sabiedrības drošību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā.

Pirmā semināra laikā LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus klausītājus iepazīstināja ar UPDAA projekta ietvaros īstenotajām un plānotajām aktivitātēm. Pēc ievada Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas koordinācijas nodaļas vecākais referents Ričards Muižnieks stāstīja par D kategorijas Kritiskās infrastruktūras un darbības nepārtrauktības plānošanu. LŪKA eksperte Sanita Žebere iepazīstināja klausītājus ar identificētajiem praktiskajiem izaicinājumiem Latvijā spēkā esošā normatīvā regulējuma par Kritisko infrastruktūru piemērošanā. Savukārt LŪKA eksperts Artūrs Kazimiraitis sniedza visaptverošu ieskatu projekta ietvaros izstrādātājas vadlīnijās ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Otrajā semināra daļā Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reisons, SIA Jēkabpils ūdens valdes loceklis Arturs Smagars un SIA Aizkraukles ūdens valdes locekle Gudruna Vectirāne dalījās praktiskā pieredzē krīzes situāciju risināšanā, piemēram, plūdu un elektroapgādes traucējumu gadījumā.

Otrā semināra laikā LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus un eksperti Artūrs Kazimiraitis, Jānis Rubulis un Sanita Žebere, klausītājiem sniedza detalizētu ieskatu par vadlīnijās ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai iekļautajiem principiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanā. Pēcāk visi semināra apmeklētāji tika sadalīti 6 grupās, lai praktiski darbotos pie krīzes situācijas rīcības algoritmu sagatavošanas un praktiski sastādītu rīcības karti krīzes situācijā – Elektroenerģijas padeves pārtraukums/elektroapgādes pārtraukums.

2023. gada 10. augustā, Kuldīgā, notika trešais un ceturtais seminārs – Kiberdrošība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā un Praktiska darbnīca par sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanā.

Trešajā seminārā līdzīgi kā pirmajā seminārā LŪKA eksperts Artūrs Kazimiraitis klausītājus iepazīstināja ar UPDAA projekta ietvaros īstenotajām un plānotajām aktivitātēm. Pēc ievada CERT.LV IT drošības speciālists Kristiāns Teters pastāstīja par sadarbību ar pamatpakalpojumu sniedzējiem, savukārt CERT.LV IT drošības speciālists Mārtiņš Vecstaudžs sniedza praktiskus padomus par kiberdrošības un kiberhigiēnas jautājumiem kritiskās infrastruktūras objektos. ES Kiberdrošības aģentūras Kiberdrošības eksperts Ricardo Figueiredo sniedza strukturētu ieskatu direktīvas par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā ES (TID2) ietekmē uz ūdenssaimniecības uzņēmumiem. Semināra otrajā daļā SIA Rīgas ūdens automātisko vadības sistēmu inženieris Sergejs Krečikovs dalījās ar ūdenssaimniecības uzņēmuma pieredzi IT un SCADA infrastruktūras prasību noteikšanai ārpakalpojumu iepirkšanā. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts stāstīja par ūdenssaimniecības nozares sadarbības veicināšanu civilās aizsardzības nodrošināšanā.

Ceturtā semināra laikā LŪKA eksperti Artūrs Kazimiraitis, Jānis Rubulis un Sanita Žebere, klausītājiem sniedza detalizētu ieskatu par vadlīnijās ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai iekļautajiem principiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanā. Pēcāk visi semināra apmeklētāji tika sadalīti  grupās, lai praktiski darbotos pie krīzes situācijas rīcības algoritmu sagatavošanas un praktiski sastādītu rīcības karti krīzes situācijā – Kaitīgas vielas novadīšana kanalizācijā.

Kopumā seminārus apmeklēja vairāk nekā 180 dalībnieki, t.sk. ūdenssaimniecības nozares uzņēmumu, VARAM, Veselības inspekcijas, VUGD, Valsts vides dienesta un Valsts drošības dienesta pārstāvji.

Vairāk par projektu uzzini šeit!